OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Armia Krajowa w „pigułce”

Opracował: Marek Cieciura

W niniejszym punkcie podano podstawowe informacje o Armii Krajowej, których znajomość na poziomie co najmniej 90% była warunkiem koniecznym zakwalifikowania do drugiego etapu konkursu.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.