OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK

Opracował: Marek Cieciura

Spośród wszystkich okupowanych krajów w okresie II wojny światowej, w których zorganizowany ruch oporu walczył z okupantem, jedynie w okupowanej Polsce prowadzono szkolenie oficerów w tajnych Szkołach Podchorążych. Program szkolenia w Szkołach Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK opierał się o zakres Szkół Podchorążych Rezerwy Piechoty WP i o ich regulamin. W Szkołach Podchorążych Rezerwy był szkolony kwiat młodzieży polskiej zaangażowany w walkę z wrogiem bezinteresownie, z pobudek patriotycznych. Wielu z nich zginęło w walce zbrojnej, aresztowanych, w obozach koncentracyjnych - wielu poległo w czasie Powstania Warszawskiego. Jeden z pisarzy polskich określił tę grupę młodzieży mianem Kolumbów. W krzyżówce występują też hasła dotyczące Szkół Podchorążych Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych..
Będę wdzięczny za przesłanie informacji dot. konkretnych Szkół Podchorążych.


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.