OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Pojazdy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim

Opracował: Marek Cieciura

Dowództwo Armii Krajowej przewidywało, że po wybuchu powszechnego powstania oddziały AK zdobędą niemiecki sprzęt pancerny i użyją go w walce. Dlatego w konspiracji prowadzono szkolenie kierowców i mechaników oraz opracowano dokładne instrukcje obsługi pojazdów. Sformowano też zalążki przyszłych oddziałów pancernych, m.in. kadrowy Batalion „Golski”. Podczas Powstania Warszawskiego udało się zdobyć tylko kilka pojazdów bojowych. Krzyżówka dotyczy pojazdów bojowych (czołgów, dział pancernych, transporterów opancerzonych, sanitarnych i gaśniczych) zdobytych na nieprzyjacielu i używanych przez oddziały AK podczas Powstania. Szczegłowe informacje mozna znaleźć w książce dr. Jana Tarczyńskiego "Pojazdy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim".

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.