OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Żołnierze AK – – reprezentanci nauki, kultury, sztuki i …

Opracował: Marek Cieciura

W krzyżówce zawarto podstawowe informacje o żołnierzach AK, którzy uzyskali niepodważalną pozycję w obszarze nauki, kultury lub sztuki. Takie informacje zostały sporadycznie zamieszczone w innych krzyżówkach konkursowych Podstawą był wykaz żołnierzy Armii Krajowej, przy czym z uwagi na przyjętą wielkość krzyżówki ograniczono się do nazwisk zaczynających się na litery A – M. We wszystkich objaśnieniach jest podany link do informacji szczegółowych. Zwraca się uwagę na różnorodność zamieszczonych życiorysów. Apeluję do rozwiązujących krzyżówkę o poszukanie kolejnych żołnierzy AK o wybitnych osiągnięciach i zapoznanie się z ich życiorysami. Krzyżówka z definicji ma spełniać przede wszystkim rolę edukacyjną.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.