OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Rzeczpospolite Partyzanckie

Opracował: Marek Cieciura

Rzeczpospolitą Partyzancką przyjęto nazywać teren wyzwolony spod władzy Niemców i utrzymywany przez siły partyzanckie. Na tych terenach była znowu polska władza terenowa. Należy podkreślić, że druga połowa 1943 r., a zwłaszcza wiosna 1944 r. były okresem jawnych juz poczynań sił zbrojnych polskiego podziemia na Wileńszczyźnie - oddziały AK opanowywały niektóre rejony Wileńszczyzny likwidując w kolejnych miasteczkach posterunki niemieckie i paramilitarne oddziały litewskie, kolaborujące z Niemcami. Dla kompletności przedstawienia tematu zamieszczono także hasła z innych okresów, pierwsze dot. republiki powstałej po I wojnie, kolejne określane jako „enklawy niepodległości” z okresu 1939-1941, a ostatnie dotyczące republiki utworzonej po zakończeniu II wojny światowej. Będę wdzięczny za przesyłanie wszelkich uwag i uzupełnień.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.