OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Satyra jako forma walki z okupantem

Opracował: Marek Cieciura

Satyra była jedną z form walki z okupantem, więc nic dziwnego, że wzbudzała zaintere-sowanie i cieszyła się poparciem różnych komórek Biura Informacji i Propagandy (BIP), Kierownictwa Walki Podziemnej oraz Organizacji Małego Sabotażu „Palmiry-Wawer”. Rozpowszechniane wiersze, piosenki i rysunki nie tylko doprowadzały do wściekłości Niemców, ale i podtrzymywały na duchu społeczeństwo.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.