OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Strażnicy pamięci o Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

Armia Krajowa zajmuje szczególne miejsce w historii Polski. Powodem jest tu patriotyzm jej żołnierzy przejawiający się w postawie szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar; pełnej gotowości do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Bez pamięci nie ma świadomego narodu. Stąd też konieczne są działania zachowywania i kultywowania pamięci o Armii Krajowej, są one realizowane przez różne organizacje, stowarzyszenia i urzędy, które w swoich celach statutowych czy misjach mają zapisane takie działania. W innych rozdziałach zamieszczono biogramy Cezarego Chlebowskiego, Jerzego Ślaskiego, Elżbiety Zawackiej i Tadeusza Żenczykowskiego – osób niewątpliwie będących „Strażnikami pamięci o Armii Krajowej”.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.