OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Struktura terytorialna Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

Na początku 1944 Komendzie Głównej AK podlegały 4 obszary (białostocki, lwowski, za-chodni i warszawski) i 8 samodzielnych okręgów (Warszawa-Miasto, Kielce, Łódź, Kraków, Śląsk, Lublin, Wilno i Wołyń) Okręgi (odpowiednik województw) dzieliły się na obwody - na początku 1944 było ich 280. Ogniwem pośrednim był podokręg. W zależności od potrzeb w ramach okręgów i podokręgów tworzono inspektoraty rejonowe, skupiające po kilka obwo-dów, natomiast w obwodach (odpowiednik powiatów) - rejony obejmujące kilkanaście placó-wek. Na czele jednostek terytorialnych AK stali komendanci.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.