OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Szare Szeregi

Opracował: Marek Cieciura

Szare Szeregi – kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP i szerzej – całego Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej podczas II wojny światowej. Szare Szeregi zostały utworzone 27 września 1939, na dzień przed kapitulacją Warszawy, równocześnie z powstaniem w innym miejscu i utworzonej przez inne osoby Służby Zwycięstwa Polsce.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.