OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Sztandary Armii Krajowej i Światowego Związku Żołnierzy AK

Opracował: Marek Cieciura

Sztandary i proporce wojskowe to znaki jednostek wojskowych, symbole sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa żołnierza polskiego. Warunki konspiracyjne nie sprzyjały występowaniu sztandarów i proporczyków. Mimo tego ocenia, się, że w AK było używanych około 50 takich znaków bojowych, przede wszystkim w okręgach centralnych i wschodnich, przykładami są sztandar Inspektoratu Rzeszów AK i proporzec batalionu „Trzask” z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Sztandary po uroczystym poświęceniu były wykorzystywane w różny sposób, m.in. składano na nie przysięgi, uczestniczyły w konspiracyjnych zbiórkach, były prezentowane przy ujawnianiu, Część znaków przechowywana w ukryciu doczekała się dzisiejszych czasów. Sztandary były masowo wykonywane pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia dla upamiętnienia poszczególnych oddziałów. Krzyżówka obejmuje zarówno sztandary przykładowych środowisk oddziałów AK, jak również wybranych kół Światowego Związku Żołnierzy AK – rejestr sztandarów. Jako hasła przyjęto charakterystyczne informacje opisujące sztandary. Krzyżówka z definicji ma spełniać przede wszystkim rolę edukacyjną.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.