OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Uzbrojenie Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

Broń, jaką dysponowała Armia Krajowa, pochodziła z pięciu źródeł: 1) zakopana przez polskie oddziały we wrześniu 1939, 2) zdobyta na Niemcach lub zakupiona od nich, 3) pozostawiona przez Armię Czerwoną na pobojowiskach, 4) pochodząca z konspiracyjnej produkcji, 5) ze zrzutów spadochronowych.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.