OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Wiersze o Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

Dzisiaj nazwiska poetów powstańczych są w przeważającej części zapomniane, pomimo wydawanych antologii. Wiersze powstańcze pisali znani już twórcy, jak Kornel Makuszyński, Jan Brzechwa, Eryk Lipiński, jednak większość poezji pozostała anonimowa. Podawane z ust do ust wiersze i piosenki zapisywane bywały na małych karteczkach. Niemal każdy oddział miał swojego poetę, który w tej formie zapisywał kronikę oddziału, drużyny, batalionu.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.