OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Żołnierze AK w polskich więzieniach karno-śledczych oraz sędziowie i prokuratorzy aparatu represji w latach 1944-1956

Opracował: Marek Cieciura

Po zakończeniu wojny najbardziej zagrożeni byli ci, którzy zasłużyli się w walce o wolność, zwłaszcza żołnierze Armii Krajowej, osoby działające w konspiracji i ci, którzy po wojnie postanowili nie składać broni. Zwalczaniem ich do roku 1956 zajmowali się sędziowie i prokuratorzy aparatu represji, którzy nie odpowiedzieli w pełni lub czasami nigdy za swoje zbrodnie popełnione na żołnierzach Armii Krajowej. W tym okresie została rozbudowana w Polsce sieć więzień karno-śledczych, wśród których do najcięższych należały Mokotów, Wronki, Rawicz, Fordon i Inowrocław. Krótko po wojnie było 179 więzień i aresztów resortu bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo swoje siedziby posiadały GZI, NKWD czy NKGB.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.