OGÓLNOPOLSKI KONKURS

„Żołnierze Wyklęci”

Opracował: Marek Cieciura

Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczny ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa, znany również pod nazwą II Konspiracji. Ze względu na swoją liczebność i poparcie społeczne walka ta jest postrzegana jako narodowe powstanie antykomunistyczne. Termin „Żołnierze Wyklęci” używany jest współcześnie, upowszechnił go Jerzy Ślaski, publikując książkę o takim tytule. Od paru lat dzień 1 marca został uznany jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inne określenia: „żołnierze drugiej konspiracji”, „żołnierze niezłomni” oraz „antykomunistyczni powstańcy”. Nie było ludzi ostrzej atakowanych przez komunistyczną propagandę.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.