OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

Działalnością wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej kierował Oddział II Komendy Głów-nej SZP-ZWZ-AK. Pion Wywiadu dysponował siatkami agentów, które rozpracowywały zarówno front wschodni, jak i okupowane ziemie polskie oraz terytorium III Rzeszy. Agenci wywiadu AK obserwowali węzły kolejowe i drogowe, informując Komendę Główną AK o ruchach niemieckich jednostek. Zbierano informacje o nowych rodzajach broni wprowadzonych na uzbrojenie Wehrmachtu, a także o budowie i lokalizacji różnych obiektów wojskowych. Pion Kontrywiadu był odpowiedzialny za zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa funkcjonującej w podziemiu własnej organizacji wojskowej, w szczególności rozpoznawano niemieckie organy bezpieczeństwa, ich metody działania oraz osoby, którymi się posługiwały.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.