W dniu 23 czerwca br. odbyło się 3. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego kadencji 2015-2018.Obrady rozpoczęły się od wręczenia Odznaczeń Pamiątkowych ŚZŻAK osobom które wspierają działania naszego Związku.

Odznaczenia z rąk Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr. hab. Leszka Żukowskiego i członka Prezydium ZG prof. dr hab. Marka Cieciury odebrali:

- Pan Jacek Ochnik - Prezes Zarządu firmy Ochnik Development za wspieranie działalności Światowego Związku Żołnierzy AK, w szczególności podczas Ogólnopolskiego Konkursu "Historia Armii Krajowej" oraz przy zaprojektowaniu i umieszczeniu na budynku przy ul. Dzielnej 60 tablicy upamiętniającej walki batalionu AK "Miotła".- Panowie inż. Mateusz Cieciura i Paweł Gąsieniec - student Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych, współautorzy oprogramowania do wspomagania nauki i sprawdzania wiedzy o Armii Krajowej.Natomiast Dyplomami Uznania uhonorowano pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Panie Agatę Siekierską i Joannę Szczepańską, za opracowanie ponad 150 biogramów do tabliczek QR nie tylko pracowników i absolwentów szkoły, a także strażaków, którzy byli żołnierzami AK.Na zakończenie części uroczystej Wiceprezes Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK im. Orląt Lwowskich Kol. Leopold Gomułkiewicz otrzymał Odznakę Wyróżnienie „Za wkład pracy na rzecz ŚZŻAK”.Następnie przystąpiono do omawiania porządku obrad.


Wiceprezes ZG ŚZŻAK Kol. Jerzy Żelaśkiewicz przekazał zebranym informacje na temat nowych zasad mianowania.


Poinformowano zebranych również o podjętych rozmowach w sprawach socjalnych oraz przekazano propozycję Światowej Federacji Weteranów, dotyczącą organizacji w Polsce „Marszu Weteranów”.

Temat wykorzystywania tabliczek z kodem QR przedstawił zebranym członek Prezydium ZG Kol. Marek Cieciura. Za pomocą pokazu multimedialnego zaprezentował umieszczone dotąd tabliczki z kodami QR, stworzone oprogramowanie do wspomagania nauki historii AK, zaplanowane działania przed 1 sierpnia tego roku oraz w okresie późniejszym.

Sporo czasu poświęcono również na omówienie planowanej Pielgrzymki na Jasną Górę, a także dyskutowano nad innymi sprawami istotnymi dla dalszej działalności naszego Związku.

Obrady były również okazją do wysłuchania głosów z terenu oraz podjęcia stosownych wniosków i uchwał niezbędnych w dalszej pracy naszego Związku.

S.K

fot. S.K