W dniach 1-2 września br. odbył się w Warszawie Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP, w którym uczestniczyli członkowie ŚZŻAK z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele.

Zjazd odbył się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP w 100-leciu Odzyskania Niepodległości i połączony był z obchodami 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP. 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i jej Obrońców, która została odprawiona w Katedrze Polowej WP.

Następnie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty Apel Pamięci i złożono kwiaty przez Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Marszałka.

Ważnym momentem uroczystości na Placu było przekazanie przez kombatantów młodemu pokoleniu testamentu II RP.

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów reprezentujących rodzaje sił zbrojnych RP, a także Policję, Straż Graniczną oraz Państwową Straż Pożarną.

Zwieńczeniem pierwszego dnia była uroczysta kolacja w Centrum Konferencyjnym MON wydana przez Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Drugi dzień Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość RP rozpoczęła Msza Święta w kwaterze Żołnierzy Września 1939 r. na warszawskich Powązkach.

Następnie przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej przy Placu Grunwaldzkim zostały złożone wieńce.

Na zakończenie dwudniowych obchodów odbyła się uroczystość w Teatrze Polskim, podczas której Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Jóżef Kasprzyk wręczył m.in. Prezesowi ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszkowi Żukowskiemu Medal "Pro Bono Poloniae". Medal ten został ustanowiony z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zwieńczeniem uroczystości w teatrze był koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Poczet sztandarowy ZG ŚZŻAK tradycyjnie wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

S.K

fot. A.M Nowacka-Brysiak

DSC 0022

DSC 0061

DSC 0071

DSC 0192

DSC 0207

DSC 0248

DSC 0268

DSC 0420

DSC 0409

DSC 0486

DSC 0504

DSC 0553

DSC 0577

DSC 0605

31 sierpnia br. w stołecznym Ogrodzie Krasińskich przed Pomnikiem Batalionu „Chrobry I” odbyła się uroczystość z okazji 74. rocznicy zbombardowania przez lotnictwo niemieckie kwater Batalionu „Chrobry I” w Pasażu Simonsa.

Podczas uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych, wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odczytano Apel Poległych oraz złożono kwiaty.

Zarząd Główny ŚZŻAK podczas uroczystości reprezentował Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.   

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0108A

DSC 0118

DSC 0156

DSC 0168

W dniu 30 sierpnia br. na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński uczestniczył w otwarciu wystawy „Sztab Generalny WP 1918-2018 oraz Niepodległa 2018 … Wydarzenia i Ludzie”.

Ekspozycja została odsłonięta w galerii plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie i będzie prezentowana do końca września, na ogrodzeniu od strony Al. Ujazdowskich.

Uroczystość odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej.

Więcej informacji

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0005

DSC 0035

DSC 0075

DSC 0085

DSC 0106

22 sierpnia br. Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  przekazał, po rozpoznaniu możliwości i wielu rozmowach w depozyt Muzeum Wojska Polskiego sztandar oddziału AK Antoniego Burzyńskiego „Kmicica” – pierwszego Oddziału Armii Krajowej na Wileńszczyźnie.

Uroczyste przekazanie i podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w sali Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Adam Buława powitał zebranych i przybliżył historię sztandaru.

Jak powiedział Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski sztandar został przekazany w depozyt, aby społeczeństwo, patrząc na ten eksponat, mogło dowiedzieć się więcej. W siedzibie naszego Związku nie było takiej możliwości.

Sztandar powstał przez przerobienie przedwojennego sztandaru Szkoły Podstawowej ze wsi Maciaszcze w powiecie Postawskim. Sztandar szkolny był przechowywany w Ludwinowie przez Aleksandrę i Józefa Soroków i przez ich córki: Irenę ps. „Irys”, Zofię ps. „Adiutancik” i Lucynę ps. „Marylka”. Przerobiony przez nie przez wyprucie nazwy Szkoły i wyhaftowanie nowego tekstu został przystosowany do nowych zadań.

W czerwcu 1943 r. sztandar został przekazany Władysławowi Chojeckiemu ps. „Podbipięta” z Oddziału „Kmicica”. Przez krótki czas sztandar był w Oddziale i na ten sztandar składali przysięgę pierwsi żołnierze Oddziału.

Wskutek narażenia sztandaru na ciągłe niebezpieczeństwa ze strony zaborców podjęto decyzję odesłania sztandaru do rodziny Soroków do Ludwinowa, gdzie skrupulatnie był przechowywany przez jego wykonawczynie, aż do momentu spalenia Ludwinowa i przeniesienia się rodziny Soroków wraz ze sztandarem do Wilna.

Po zakończeniu działań wojennych, sztandar zaszyty w poduszce przewieziono do Lublina, następnie do Warszawy i wreszcie do Wrocławia.

W latach osiemdziesiątych podany został renowacji przez uzupełnienie wyprutych wcześniej napisów.

Renowację przeprowadziły siostry zakonne we Wrocławiu, przywracając napis „Armia Krajowa Oddział Kmicica Wilno”.

Jako ostatni sztandar przechowywał żołnierz „Kmicica”, „Łupaszki” i „Krysi” Jan Pisarczyk ps. Wyrwa”, który przekazał go do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

S.K

fot. Piotr Hrycyk

 DSC0058

20170101 031445

 DSC0073

© 2019, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe