Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

5 kwietnia 2019 r. odbyło się 4. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji.

Na początku zebrania zostały rozpatrzone bieżące sprawy z działalności naszego Związku:

  • przekazano ostateczne ustalenie przez GKR o ważności wyboru władz Okręgu Kielce na Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe, który odbył się 23.06.2018 r. oraz podejmowanych przez ten Zarząd decyzji personalnych,
  • przekazano informację o konieczności reorganizacji wydawania Biuletynu Informacyjnego ŚZŻAK i podjęto stosowną uchwałę w tej sprawie,
  • podjęto uchwałę o włączeniu Okręgu Lubuskiego do Okręgu Zielona Góra,
  • podjęto uchwałę o powołaniu Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny ŚZŻAK zatwierdził sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2018 r.

W końcowej części posiedzenia przedyskutowano następujące tematy:

  • zaległości w płaceniu składek przez niektóre Okręgi,
  • konieczności aktualizowania stanu ilościowego członków przez poszczególne Okręgi,
  • możliwości samodzielnego publikowania aktualności przez Okręgi na stronie internetowej ŚZŻAK,
  • planowanych Edukacyjnych Grach Turystycznych w szczególności na obszarach Okręgów ŚZŻAK,
  • oznaczania tabliczkami z kodami QR grobów żołnierzy AK na całym świecie,
  • wydania książki "Batalion AK Łukasiński".

Zebranie było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

„Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,
Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa,
Wichrem chwały w historię popłyniesz,
Armio Krajowa, Armio Krajowa”

                                                     ppłk Zbigniew Kabata „Bobo”

Dnia 20 marca 2019 r. o godz. 13.00 odsłonięto w Mieście Łodzi Pomnik Armii Krajowej. Powstał dzięki władzom samorządowym Miasta na placu gen. Józefa Hallera. 

Na uroczystości obecnych było około 70 Żołnierzy AK z terenu całego województwa łódzkiego oraz przedstawiciele Zarządu Głównego ŚZŻAK z Wiceprezesem pułkownikiem Jerzym Żelaśkiewiczem i Wiceprezesem Markiem Cieciurą.

Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska w swoim przemówieniu powiedziała: „Armia Krajowa to narodowy symbol walki o niepodległość Polski, znak niezłomności, bohaterstwa, determinacji, ofiary życia i poświęcenia, ale także znakomitej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego podczas okupacji niemieckiej. Armia Krajowa była potężną organizacją wojskową, a swój autorytet i chwałę bojową zdobywała akcjami zbrojnymi, dywersją i działaniami wywiadowczymi”.

Prezes Okręgu Łódź ŚZŻAK Tomasz Szamburski nawiązując do losów życiowych kombatantów powiedział: „Żołnierze Armii Krajowej podczas II wojny światowej podjęli nierówną walkę z okupantem niemieckim, by Polska odzyskała niepodległość, następnie walczyli o wolność i demokratyczny ustrój w Polsce Ludowej. Współcześnie Żołnierze AK podejmują liczne działania, by polska młodzież wychowana była w duchu umiłowania Ojczyzny i by etos Armii Krajowej utrwalać i ocalić od zapomnienia. Polska jest niepodległa a Polacy są patriotami - kochają Ojczyznę. W tym rozumieniu należy stwierdzić, że misja życiowa Żołnierzy AK zakończyła się powodzeniem, odnieśli zwycięstwo”.

Następnie przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podziękowali władzom samorządowym, a w szczególności Prezydent Miasta Łodzi Pani Hannie Zdanowskiej. Pamiątkowymi Odznaczeniami „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” uhonorowani zostali:

Pani Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi

Pan Mariusz Goss - dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi

Pani Wiktoria Leszczyńska – Pabich autorka pomnika.

Następnie odsłonięto Pomnik Armii Krajowej. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Lepa.

Kwiaty złożyli Żołnierze AK, przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Kombatantów, Prezydent Miasta Łodzi, posłowie RP, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz liczne delegacje z całego województwa.

tekst i foto: T.Sz - Okręg Łódź ŚZŻAK

relacja

S.K

20190320 130728

20190320 132830

20190320 134433

20190320 140446

20190320 142127

8 marca 2019 r. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji "Patriotycznej Gry Komunikacyjnej" i wręczenie nagród jej laureatom.

Współorganizatorami przedsięwzięcia był: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y, siedzibie organizacji kombatanckich.

Na uroczystość przybyli laureaci z rodzinami, przedstawiciele środowisk kombatanckich Armii Krajowej oraz wielu zaproszonych gości.

Spotkanie otworzył Wiceprezes Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Mirosław Chada, który powitał uczestników uroczystości, a szczególnie Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego, członków Prezydium ZG ŚZŻAK i Rady Fundacji FPPP oraz Wiceburmistrza dzielnicy Śródmieście Wojciecha Matyjasiaka i Wiceprezesa Fundacji GPW Alinę Bączar-Bednorz.

Dalsze prowadzenie uroczystości zostało przekazane Panu Maciejowi Rayzacherowi.

Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski wygłosił laudację o grze, jej idei i bohaterach.

Kolejnym punktem było zaprezentowanie przez Wiceprezesa ZG ŚZŻAK, prof. Marka Cieciury, pomysłodawcy i organizatora gry, charakterystyki III edycji gry i planów jej rozwoju

W dalszej części zostały wręczone nagrody ufundowane przez: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Giełdę Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, firmę Smart Education, Fundację Polskiego Państwa Podziemnego.

Wręczono nagrody w kategorii uczestników indywidualnych oraz w rywalizacji zespołowej: szkół i uczelni.

W klasyfikacji indywidualnej dziesięciu uczestników, którym przyznano wirtualne odznaki, otrzymało nagrody rzeczowe i dyplomy. Wśród nich byli Michał Krawczyk "Jastrząb" i Mikołaj Szewczyk "Mikosz", którzy zajęli ex aequo dwa pierwsze miejsce uzyskując maksymalnie możliwą liczbę punktów, w tym za fizyczne odwiedzenie wszystkich 154 miejsc.

Wyróżniono także statuetkami i dyplomami najlepsze 3 szkoły: Szkołę Podstawową Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery, Szkołę Podstawową Nr 88 im. Gabriela Narutowicza oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica z Tarnowskich Gór oraz jedną uczelnię: Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych.

Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpili artyści: Katarzyna Drelich i Stanisław Łopuszyński, których za wykonanie piosenek AK-owskich publiczność doceniła gromkimi brawami.

Uroczystość zakończyła się rozmowami przy kawie i herbacie.

Film z uroczystości
przygotowany pro bono przez Telewizję Internetową wRealu24

MC/SK

fot. Alina Nowacka-Brysiak

DSC 0005a

DSC 0030a

DSC 0053a

DSC 0011a

DSC 0061a

DSC 0080a

DSC 0084a

DSC 0103a

DSC 0106a

DSC 0121a

DSC 0130a

6 marca br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wspólnie ze Skarbnikiem ZG Maciejem Jarosińskim uczestniczyli w uroczystym podpisaniu „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Pułkiem Reprezentacyjnym WP, a Stowarzyszeniem Strzelcy Rzeczypospolitej.

Porozumienie ma na celu m.in. współdziałanie w wychowaniu patriotycznym młodzieży, kultywowanie tradycji WP oraz działanie na rzecz obronności państwa.

SK

fot. Maciej Lewandowski 

DSCN2810

DSCN2868

DSCN2828

DSCN2836

DSCN2848

© 2021, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe