Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

2023 12 09 1

W Pałacu Pawłowice, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyły się Uroczystości 100. urodziny prof. Jerzego Kiersnowskiego, żołnierza nowogródzkiego okręgu Armii Krajowej, uczestnika operacji Ostra Brama, który brał udział w oswobodzeniu Ejszyszek i Wilna z rąk Niemców. Więźnia NKWD, zesłańca do kopalń Zagłębia Donieckiego. Po powrocie do kraju związanego z Wrocławiem, wykładowcy, badacza, nauczyciela akademickiego, promotora młodych adeptów nauki, działacza "Solidarności", aresztowanego i uwięzionego podczas stanu wojennego.

Zarząd Główny ŚZŻAK reprezentował Pan Maciej Jarosiński - Skarbnik ZG ŚZŻAK.

2023 12 08 1

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK. Było to kolejne spotkanie w tym Prezydium Zarządu Głównego Prezesów Okręgów, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu pierwszej części odbyło się spotkanie Wigilijne, w którym udział wzięli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Kasprzyk, Adam Stefan Lewandowski Biuro Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Graniczna, Archiwum Akt Nowych.

Modlitwie przewodniczył ks. płk. January Wątroba Kapelan ŚZŻAK.

2023 10 19 10

p.o. Prezesa ZG ŚZŻAK por. Janusz Komorowski wziął dziś udział w uroczystości upamiętniającej ks. Jana Zieję z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej

Ksiądz Jan Zieja pełnił posługę kapelana podczas wojny polsko-bolszewickiej, obrony Polski w 1939 r. i Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu II wojny światowej zaangażował się w prace duszpasterską na tak zwanych ziemiach odzyskanych, będąc pierwszym katolickim kapłanem zamieszkałym w Słupsku. Był także publicysta, pisarzem religijnym i tłumaczem.

Jako działacz społeczny współtworzyć pierwszą jawną organizacje opozycji antykomunistycznej. Ponadto podpisał "Apel do społeczeństwa polskiego" inicjujący działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Zmarł 19 października 1991 r.

Zdjęcia: Anna Strzyżak/ Kancelaria Semu oraz Michał Bujak/ IPN

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe