Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

 

Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w sprawie haniebnych słów prokuratora generalnego Białorusi

Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyraża stanowczy protest przeciwko słowom prokuratora generalnego Białorusi Andreja Szweda, który - w swoim dokumencie dotyczącym śledztwa w ramach sprawy karnej w kwestii „ludobójstwa narodu białoruskiego" w okresie II wojny światowej - oskarżył o ludobójstwo Armię Krajową i zaliczył ją do formacji nazistowskich. Jesteśmy wstrząśnięci i nie ma naszej zgody na taką obelgę. Żołnierze Armii Krajowej do końca II wojny światowej walczyli z dwoma totalitaryzmami – sowiecką Rosją i nazistowskimi Niemcami.

Głęboko niepokoją nas także doniesienia, że białoruskie władze zapowiadają przeprowadzenie „działania śledczego" wobec weteranów AK. Stwierdzenie to przypomina najgorsze czasy lat okupacji niemieckiej i sowieckiej na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, o której wolność walczyliśmy, co było naszym prawem i obowiązkiem. Dziś,  jako weterani,  możemy  tylko  k r z y c z e ć   o sprawiedliwość i  prawdę.

Słowa prok. Szweda, mówiącego, że „mamy informacje o jeszcze żyjących przestępcach nazistowskich, którzy uczestniczyli w działalności batalionów karnych. W pierwszej kolejności litewskich batalionów SS i Armii Krajowej” są niedopuszczalne, ponieważ przeczą faktom i uderzają w dobre imię bohaterskich żołnierzy AK walczących o wolność Polski, także przeciwko formacjom SS.

Armia Krajowa, powołana 14 lutego 1942 roku, była kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, formowanych do walki z okupantem niemieckim i sowieckim już od 1939 roku. W swoich szeregach skupiała około 400 000 osób. Była to największa podziemna armia w okupowanej Europie.

Armia Krajowa była ochotniczym wojskiem Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenem na skalę światową. Była częścią Polskich Sił Zbrojnych i aliantem koalicji antyniemieckiej w II wojnie światowej. Nadrzędnym celem AK było przygotowanie i wywołanie ogólnopolskiego powstania przeciwko niemieckiemu, nazistowskiemu okupantowi.

Więcej o Armii Krajowej na stronie IPN

                                                                                                       Adam Stefan Lewandowski

                                                                                                        rzecznik prasowy ŚZŻAK   

Źródło doniesień prasowych

"Rzeczpospolita" w dniu 28.05.2021 r. opublikowała Oświadczenie 

W dniu 19 maja br. na zaproszenie Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego gen. bryg. SG Roberta Bagana,  Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński uczestniczyli w uroczystości 30. rocznicy powstania Straży Granicznej.

Podczas uroczystości, po uroczystym Apelu, zostały wręczone akty mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. Kolejnym punktem obchodów było uhonorowanie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału awansami na kolejne stopnie, Medalami „Za Zasługi dla Straży Granicznej” oraz dyplomami uznania.

Spotkanie jubileuszowe było również okazją do podziękowania i uhonorowania osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Oddziału Nadwiślańskiej Straży Granicznej. W tym roku decyzją Komendanta Oddziału, Medalem Pamiątkowym został uhonorowany Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz.

Uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym i uczestniczyli w niej zaproszeni goście w tym również m.in. przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich.

Więcej informacji i galeria

SK/MJ

W dniu 15 maja br. na zaproszenie Dowódcy płk Mirosława Brysia, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński uczestniczył w Olsztynie w obchodach Święta 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec”.

Obchody Święta Brygady na Placu Apelowym JW odbyły się w reżimie sanitarnym z udziałem zaproszonych gości i rozpoczęły się od uroczystego Apelu.

Następnie jedenastu najbardziej zasłużonych osób wyróżniających się w działalności na rzecz Armii Krajowej, zostało odznaczonych Odznaczeniem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Odznaczenia wręczyli: członek Prezydium ZG ŚZŻAK - Skarbnik ZG Maciej Jarosiński, Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski i Dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mirosław Bryś.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród laureatom Konkursu „Szlakiem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”.

Więcej informacji i galeria

SK/MJ

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe