Żołnierze AK na emigracji

Kotwica   SPK

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej od kilku lat upamiętnia żołnierzy Armii Krajowej za pomocą tabliczek z kodami QR umieszczanymi na Ich grobach. W kodzie QR zapisany jest adres strony internetowej zawierającej życiorys żołnierza.
Takie tabliczki mocujemy także w Miejscach Pamięci Armii Krajowej w postaci pomników, tablic czy obelisków. Strony internetowe zawierają opis upamiętnianych wydarzeń.
Do tej pory opracowaliśmy kilkaset stron internetowych, większość z których jest dostępna z umocowanych tabliczek na całym terenie Polski.

Przykłady umocowanych tabliczek z kodami QR

•  Zdjęcia

•  Sprawozdania

•  Filmy


Podejmujemy teraz takie działania w stosunku do żołnierzy Armii Krajowej, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej pozostali na emigracji w różnych krajach, tam żyli i tam umarli.
W pierwszej kolejności wykorzystano wykaz Żołnierze Wojska Polskiego na emigracji po II wojnie światowej. Kolejni żołnierze byli poszukiwani przede wszystkim w Internecie.
Opracowaliśmy do tej pory życiorysy 42 takich żołnierzy AK z 17 krajów.

Opracowane życiorysy

 1. Argentyna
  1. płk Ryszard Białous
  2. por. Feliks Perekładowski 
  3. por. Stanisław Skowroński 
 2. Australia
  1. mjr Emil Niemiec-Polaczek 
  2. Jerzy Hieronim Grot-Kwaśniewski  
 3. Belgia
  1. Eryk Herniczek-Kotwicz
  2. Aleksander Szejnach
 4. Brazylia
  1. kpt. Tadeusz Łychowski 
  2. kpt. Janusz Wścieklica 
  3. st. sierż. Jadwiga Łoś
 5. Chile
  1. Ewa Odachowska
 6. Francja
  1. ks. gen. Witold Kiedrowski  
  2. kpt. Antoni Nowak-Przygodzki 
  3. kpt. Jan Stachura
  4. por. Teofil Jurkiewicz
  5. ppor. Tadeusz Wyrwa
 7. Hiszpania
  1. Stanisław Serdakowski 
  2. Kazimierz Tylko-Dobrzański
 8. Kanada
  1. ppłk Zdzisław Kabata
  2. ppłk Franciszek Znamirowski
  3. mjr Stanisław Milczyński
  4. mjr Krzysztof Lubicz-Szydłowski
  5. kpt. Bernard Wiechuła
  6. por. Ludwik Wiechuła
  7. pchor. Tomir Bałut
 9. Kenia
  1. Anna Maria Sapieha
 10. Kolumbia
  1. Zdzisław Jeske
 11. Meksyk
  1. plut. pchor. Jerzy Skoryna
 12. Niemcy
  1. mjr Cyprian Odorkiewicz 
 13. Republika Południowej Afryki
  1. kpt. Bronisław Grun
  2. kpr. pchor. Edward de Virion 
 14. Stany Zjednoczone Ameryki
  1. gen. Jan Karski
  2. kpt Edmund Marynowski
  3. Wieńczysław Wagner
 15. Szwajcaria
  1. Jan Venulet
 16. Szwecja
  1. płk Maria Sobocińska
  2. rtm. Władysław Kitowski
 17. Wielka Brytania
  1. gen. Kazimierz Sawicki
  2. gen. Karol Ziemski
  3. kpt. Adolf Pilch
  4. August Agbola O’Brown

Prosimy o zgłaszanie uwag i uzupełnień do życiorysów na adres: biuro2@armiakrajowa.org.pl Udział w dalszych pracach zaproponowaliśmy przede wszystkim Stowarzyszeniom Polskich Kombatantów z krajów na obszarze których znajdują się groby - do Prezesów Stowarzyszeń wysłaliśmy e-maile korzystając z wykazu Zagraniczne organizacje kombatantów i ofiar represji.
Udział ten obejmuje:
 1. Przesłanie uwag i uzupełnień do życiorysów, także otrzymanych od Rodzin.
 2. Zrobienie i przesłanie zdjęć grobów, ich lokalizacji oraz współrzędnych GPS.
 3. Przetłumaczenia życiorysów co najmniej na język angielski.
Po opracowaniu ostatecznej wersji stron internetowych z życiorysami, prześlemy pocztą tabliczki z kodami QR z prośbą o umocowanie na grobach.

Propozycje tabliczek z kodami QR

Poniżej zamieszczono projekty tabliczek dla 13 krajów. Różnią się jedynie podpisem na dole z nazwą Stowarzyszania w języku urzędowym. W kodzie QR umieszczony jest adres strony internetowej pierwszego żołnierza.
  Kotwica
 1. Argentyna

  SPK
 2. Australia

  Kotwica
 3. Belgia

  SPK
 4. Brazylia

  Kotwica
 5. Chile

  SPK
 6. Francja

  Kotwica
 7. Hiszpania

  Kotwica
 8. Kanada

  Kotwica
 9. Niemcy

  SPK
 10. Republika Południowej Afryki

  Kotwica
 11. Stany Zjednoczone Ameryki

  Kotwica
 12. Szwecja

  SPK
 13. Wielka Brytania


Przygotowanie kolejnych życiorysów możliwe jest z wykorzystaniem naszego oprogramowania.
Będziemy opracowywać i publikować życiorysy żołnierzy AK pochowanych w kolejnych krajach. W przyszłości planujemy dla poszczególnych krajów opracowanie Turystycznego Przewodnika lub Turystycznego Przewodnika Edukacyjnego
Marek Cieciura
Wiceprezes Zarządu Głównego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Postscriptum

Z satysfakcją informuję, że 20 sierpnia 2019 roku podczas uroczystości z okazji 75. rocznica zdobycia budynku PAST-y zostałem odznaczony przez Prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brazylii ppłk w st. spocz. inż. Ignacego Felczaka Medalem Zwycięstwa Polskich Kombatantów „W uznaniu zasług dla kombatantów Armii Krajowej rozsianych na całym świecie…”

Pismo

Dyplom

Medal

Baretka

Zdjecie1

Zdjecie2

Zdjecie3

Zdjecie4

MC