Poznawanie historii Armii Krajowej z wykorzystaniem kodów QR

Licznik odwiedzin

Licznik unikalnych wejść (użytkowników)

Rejestracja od 4 czerwca 2016

PATRONAT HONOROWY

przycisk
Szef Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
przycisk
Minister Edukacji Narodowej

WPROWADZENIE
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, w ramach działalności statutowej, podejmowały szereg działań mających na celu rozpowszechnianie historii Armii Krajowej.
Ciąg dalszy wprowadzenia

Od marca 2015 roku w Miejscach Pamięci Armii Krajowej były rozmieszczane tabliczki z kodem QR, które udostępniały informacje o wydarzeniach związanych z Armią Krajową oraz biogramy żołnierzy AK. Od początku było prowadzone monitorowanie korzystania z tych informacji, ale nie można było stwierdzić w jakim stopniu te informacje zostały przyswojone.

Taki stan rzeczy spowodował podjęcie prac nad stworzeniem oprogramowania do wspomagania nauki i sprawdzania wiedzy o Armii Krajowej. Powstałe oprogramowanie jest wykorzystane na niniejszej stronie.
Autorzy oprogramowania

Opracowane materiały są udostępnione poniżej w czterech częściach.

Dostęp do niniejszej strony możliwy jest na 3 sposoby:
1) z kodu QR zamieszczonego na tabliczkach, opisanego "Inne materiały"
2) po wpisaniu do przeglądarki adresu http://armiakrajowa.org.pl/historia/
3) z linku "Udostępniane informacje", zamieszczonego na stronie http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/

Inne materiały:

Zapraszamy do zapoznania się z historią Armii Krajowej.

1. INFORMACJE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
Oprócz własnych materiałów dla kompletu zamieściliśmy linki do trzech portali: Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i Stowarzyszenia Pamięci Warszawskiego 1944 roku.
Udostępniane informacje

przycisk
Repozytorium Armii Krajowej
przycisk
Portal dydaktyczny „Historia Armii Krajowej”
przycisk
Leksykon krzyżówkowy „Historia Armii Krajowej”
przycisk
Portal Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944
przycisk
Portal Muzeum Armii Krajowej
przycisk
Portal Muzeum Powstania Warszawskiego
przycisk
Tabliczki informacyjne o działalności Armii Krajowej i jej żołnierzach
przycisk
Żołnierze Armii Krajowej – wykładowcy, studenci i absolwenci uczelni warszawskich

2. POMOCE I SPRAWDZIANY
Proponujemy opanowanie podstawowej wiedzy o Armii Krajowej za pomocą krzyżówki i zadania z lukami oraz następnie jej sprawdzenie.
Pomoce i sprawdziany

Możliwe jest też opanowanie wiedzy dotyczącej wybranych wydarzeń i następnie jej sprawdzenie za pomocą niewielkich krzyżówek tematycznych. Do wykorzystania są też krzyżówki zbiorcze i zadanie z lukami. Uzyskane wyniki można zapisać w bazie danych.
Po opanowaniu wiedzy rekomendujemy wygłoszenie referatów z historii Armii Krajowej, zarówno całościowego, jak i tematycznych.

przycisk
Krzyżówka o Armii Krajowej
Tryb NAUKA
przycisk
Zadanie z lukami o Armii Krajowej
Tryb NAUKA
przycisk
Krzyżówka o Armii Krajowej
Tryb SPRAWDZANIE
przycisk
Zadanie z lukami o Armii Krajowej
Tryb SPRAWDZANIE
przycisk
12 krzyżówek tematycznych
przycisk
Zadanie z lukami
z tematów podstawowych
przycisk
Krzyżówki na urządzenia mobilne
przycisk
Zadanie z lukami
z tematów szczegółowych
przycisk
Zadania stymulujące i sprawdzające
umiejętność myślenia chronologicznego
przycisk
Zadania opisowe
Wersja tymczasowa

3. NARZĘDZIA KOMUNIKACJI
Prosimy o wpisy do Księgi gości i wypełnienie ankiety. Prosimy także o zgłoszanie uwag i propozycji oraz możliwości opracowania kolejnych biogramów żołnierzy AK i opisów wydarzeń za pomocą Formularza kontaktowego oraz o polecenie niniejszej strony swoim znajomym.
Narzędzia komunikacji

przycisk
Księga gości
przycisk
Ankieta
przycisk
Formularz kontaktowy
przycisk
Powiadom znajomego

4. ZESTAWIENIA AKTYWNOŚCI
Zestawienia obejmują informacje o poprawności haseł wpisanych do 13 krzyżówek i 3 zadań z lukami z czasami rozwiązywania wraz z pseudonimem i afiliacją autorów odpowiedzi.
Zestawienia

W zestawieniach podane są od razu pozycje dotyczace wykorzystania 4 narzędzi komunikacji.
W zestawieniu indywidualnym w kolumnie "Suma punktów" są zamieszczone symbole medali w przypadku ich przyznania - zasady przyznawania są podane w punkcie 2. POMOCE I SPRAWDZIANY. Po kliknięciu w symbol oraz podaniu nazwiska i imienia generowany jest dyplom, który można wydrukować.

przycisk
Zestawienie indywidualne
przycisk
Zestawienie zespołowe

5. PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA
Gra odbywa się w oparciu o tabliczki z kodami QR rozmieszczone w 50 Miejscach pamięci Armii Krajowej w Warszawie oraz w 640 zespołach przystankowych, obejmujących 2,4 tys. przystanków tramwajowych i autobusowych oraz stacji metra. Podczas gry należy dotrzeć w dowolnej kolejności środkami komunikacji miejskiej do wybranych Miejsc Pamięci, z rejestracją przejazdów i odpowiedzi na pytania testowe z wykorzystaniem tabliczek z kodami QR.
Opis gry