Zadania stymulujące i sprawdzające umiejętność myślenia chronologicznego

Pigułka

W niniejszej cześci portalu zamieszczono 7 zadań stymulujących i sprawdzających umiejętność myślenia chronologicznego w postaci zadań łączenia w pary i rozsypanek w dwóch wersjach:
  1. Nauka - N, z różnymi podpowiedziami i bez ograniczenia czasu rozwiązywania - wyniki rozwiązywania takich zadań z założenia nie są zapamiętywane.
  2. Sprawdzanie - S, nie jest możliwe podpowiadanie i czas rozwiązywania jest ograniczony, wyniki rozwiązywania mogą być zapamiętane - taka możliwość w opracowaniu.
Lp Temat Łączenie w pary Rozsypanki
N S N S
1 Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju Łączenie w pary Łączenie w pary Rozsypanka Rozsypanka
2 Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej Rozsypanka Rozsypanka Rozsypanka Rozsypanka
3 Bitwy Armii Krajowej Łączenie w pary Łączenie w pary Rozsypanka Rozsypanka
4 Akcje dywersyjne Armii Krajowej Łączenie w pary Łączenie w pary Rozsypanka Rozsypanka
5 Zamachy likwidacyjne Armii Krajowej Łączenie w pary Łączenie w pary Rozsypanka Rozsypanka
6 Akcja "Burza" Łączenie w pary Łączenie w pary Rozsypanka Rozsypanka
7 Powstanie Warszawskie Łączenie w pary Łączenie w pary Rozsypanka Rozsypanka