Baner

Akcja "Burza"

Wersja SPRAWDZANIE

    
Wyświetlane w kolejności losowej nazwy okręgów w których była realizowana akcja "Burza" należy ułożyć w kolejności chronologicznej - prostokąty z nazwami akcji trzeba ustawić myszą we właściwej kolejności (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy)
Dla zmiany kolejności wyświetlania nazw okregów można nacisnąć przycisk F5..
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w pozostałym jeszcze czasie czasie.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.