Baner

Akcje dywersyjne Armii Krajowej

Wersja NAUKA

Należy przyporządkować opisy akcji dywersyjnych wyświetlane w losowej kolejności w prawej kolumnie do ich kryptonimów czy określeń podanych w lewej kolumnie w kolejności chronologicznej - należy prostokąty z prawej kolumny przeciągać myszą do odpowiednich prostokatów z lewej kolumny (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy)..
Zmianę kolejności wyświetlania w prawej kolumnie umożliwia przycisk F5.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym już czasie.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.
Wynik podawany jest w % liczby poprawnie dopasowanych par. Błędnie przyporządkowane prostokąty z prawej kolumny są wyświetlane w odwróconych kolorach.