Baner

Akcje dywersyjne Armii Krajowej

Wersja NAUKA

Wyświetlane w kolejności losowej nazwy bitew Armii Krajowej należy ułożyć w kolejności chronologicznej - prostokąty z nazwami bitew trzeba ustawić myszą we właściwej kolejności (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy)
Dla zmiany kolejności wyświetlania nazw akcji można nacisnąć przycisk F5..
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym juz czasie.
Przy porządkowaniu można wykorzystać przycisk PODPOWIEDŹ.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.