Baner

Bitwy Armii Krajowej

Wersja SPRAWDZANIE

    
Wyświetlane w kolejności losowej nazwy bitew Armii Krajowej należy ułożyć w kolejności chronologicznej - prostokąty z nazwami bitew trzeba ustawić myszą we właściwej kolejności (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy)
Dla zmiany kolejności wyświetlania nazw akcji można nacisnąć przycisk F5..
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w pozostałym jeszcze czasie czasie.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.