Baner

Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju podczas II wojny światowej,

Wersja NAUKA

Wyświetlane w kolejności losowej nazwiska dowódców Sił Zbronych w Kraju należy ułożyć w kolejności chronologicznej - prostokąty z z nazwiskami dowódców Sił Zbrojnych trzeba ustawić myszą we właściwej kolejności (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy)
Dla zmiany kolejności wyświetlania nazwis dowódców można nacisnąć przycisk F5..
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym czasie.
Przy porzadkowaniu mozna wykorzystac przycisk PODPOWIEDŹ.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.