Baner

Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju podczas II wojny światowej,

Wersja SPRAWDZANIE

    
Wyświetlane w kolejności losowej nazwiska dowódców Sił Zbronych w Kraju należy ułożyć w kolejności chronologicznej - prostokąty z z nazwiskami dowódców Sił Zbrojnych trzeba ustawić myszą we właściwej kolejności (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy)
Dla zmiany kolejności wyświetlania nazwis dowódców można nacisnąć przycisk F5..
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w pozostałym jeszcze czasie.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.