Baner

Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju podczas II wojny światowej

Wersja NAUKA

Należy przyporządkować informacje biograficzne dowódców Polskich Sił Zbrojnych na Kraj wyświetlane w losowej kolejności w prawej kolumnie do nazwisk i zdjęc dowódców podanych w lewej kolumnie w kolejności chronologicznej - należy prostokąty z prawej kolumny przeciągać myszą do odpowiednich prostokatów z lewej kolumny (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy).
Zmianę kolejności wyświetlania w prawej kolumnie umożliwia przycisk F5.
Przy kojarzeniu par można wykorzystywać linki podane w lewej kolumnie.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym czasie.
Dla sprawdzenia poprawności przyporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.