Baner

Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju podczas II wojny światowej

Wersja SPRAWDZANIE

    
Należy przyporządkować informacje biograficzne dowódców Polskich Sił Zbrojnych na Kraj wyświetlane w losowej kolejności w prawej kolumnie do nazwisk i zdjęc dowódców podanych w lewej kolumnie w kolejności chronologicznej - należy prostokąty z prawej kolumny przeciągać myszą do odpowiednich prostokatów z lewej kolumny (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy).
Zmianę kolejności wyświetlania w prawej kolumnie umożliwia przycisk F5.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w pozostałym jeszcze czasie.
Dla sprawdzenia poprawności przyporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.