Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej

Wersja SPRAWDZANIE

    
Wyświetlane w kolejności losowej nazwy Sił Zbronych w Kraju należy ułożyć w kolejności chronologicznej - prostokąty z z nazwami Sił Zbrojnych trzeba ustawić myszą we właściwej kolejności (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy).
Zmianę kolejności wyświetlania nazw umożliwia przycisk F5.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w pozostałym jeszcze czasie.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.