Baner

Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej

Wersja SPRAWDZANIE

    
Należy przyporządkować okresy działania Sił Zbrojnych w Kraju wyświetlane w losowej kolejności w prawej kolumnie do ich działania podanych w lewej kolumnie takze w kolejności losowej - należy prostokąty z prawej kolumny przeciągać myszą do odpowiednich prostokatów z lewej kolumny (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy).
Zmianę kolejności wyświetlania w prawej kolumnie umożliwia przycisk F5.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w pozostałym jeszcze czasie.
Dla sprawdzenia poprawności przyporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.