Baner

Zamachy likwidacyjne Armii Krajowej

Wersja NAUKA

Wyświetlane w kolejności losowej nazwy zamachów likwidacyjnych Armii Krajowej należy ułożyć w kolejności chronologicznej - prostokąty z nazwami zamachów trzeba ustawić myszą we właściwej kolejności (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy)
Dla zmiany kolejności wyświetlania nazw zamachów można nacisnąć przycisk F5..
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym już czasie.
Przy porzadkowaniu mozna wykorzystac przycisk PODPOWIEDŹ.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.