Krzyżówki tematyczne

Pigułka

Poniżej udostępnia się 10 krzyżówek tematycznych. Mają one zaledwie po 10 haseł i stąd można traktować je jako źródła szczegółowej wiedzy w "pigułce". Tematy krzyżówek 1 - 3 należą do najważniejszych w historii AK. Tematy 4 - 10 dotyczą specyficznych wydarzeń, których opisy są dostępne z tabliczek.

Udostępniane są trzy rodzaje krzyżowek opisanych poniżej:
 1. Krzyżówki dostarczają wiedzę dzięki możliwości podpowiadania w dwóch wariantach:
  • podawania kolejnych liter hasła - przycisk Hint
  • wstawiania całych haseł - przycisk Solve.
  Nie zaleca się korzystania z możliwości podpowiadania wszystkich haseł, rekomendując samodzielne ich określanie na podstawie udostępnianego opisu - link w kolumnie "Temat" .
  W dowolnym momencie można sprawdzić poprawność wpisanych haseł - przycisk Check puzzle, można to robić wielokrotnie.
  Nie jest narzucony czas na wypełnienie luk, ale wyświetlany zegar pozwala zorientować się w poświęconym już czasie.
  Można zapamiętać krzyżówkę z podanymi hasłami - przycisk Save oraz kontynuować rozwiązywanie - przycisk Save.
 2. Krzyżówki sprawdzają wiedzę bez podawania poprawności wpisanych haseł.
  Wyświetlaną planszę i objaśnienia haseł należy wydrukować na papierze formatu A4.
 3. Krzyżówki sprawdzają wiedzę z podawaniem poprawności wpisanych haseł.
  Na rozwiązanie krzyżówki przewidziano 5 minut, wyświetlany zegar pozwala zorientować się w pozostałym jeszcze czasie.
  Przed rozpoczęciem rozwiązywania można wylosować inną planszę np. naciskając przycisk F5.
  Po zakończeniu należy sprawdzić poprawność wpisanych haseł- przycisk Sprawdź rozwiązanie, można to zrobić tylko raz.
Lp Temat 1
NAUKA
Postać elektroniczna
2
SPRAWDZANIE
Postać papierowa
3
SPRAWDZANIE
Postać elektroniczna
1 Akcja "Burza" krzyzowka krzyzowka krzyzowka
2 Kadra dowódcza Armii Krajowej krzyzowka krzyzowka krzyzowka
3 Powstanie Warszawskie krzyzowka krzyzowka krzyzowka
4 Rozpracowanie pocisków V1 i V2 krzyzowka krzyzowka krzyzowka
5 Szpital Dzieciątka Jezus krzyzowka krzyzowka krzyzowka
6 Szpital Ujazdowski krzyzowka krzyzowka krzyzowka
7 Walki o Uniwersytet Warszawski krzyzowka krzyzowka krzyzowka
8 Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej krzyzowka krzyzowka krzyzowka
9 Walki w rejonie Polskiego Monopolu Tytoniowego krzyzowka krzyzowka krzyzowka
10 Zdobycie budynku PAST krzyzowka krzyzowka krzyzowka

Poniżej udostępniono dwie krzyżówki elektroniczne w trybie SPRAWDZANIE: