Baner

Krzyżówka
Tryb NAUKA

Krzyżowka składa się z 50 haseł. Postaraj się podać wszystkie hasła.
Można skorzystać z możliwości podpowiadania kolejnych liter hasła - przycisk Hint oraz wstawiania całych haseł - przycisk Solve.
W dowolnym momencie można sprawdzić poprawność wpisanych haseł - przycisk Check puzzle, można to robić wielokrotnie.
Nie jest narzucony czas na wypełnienie luk, ale wyświetlany zegar pozwala zorientować się w poświęconym już czasie.
Można zapamiętać krzyżówkę z podanymi hasłami - przycisk Save oraz kontynuować rozwiązywanie - przycisk Save.


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.