Baner

Krzyżówka

Tryb SPRAWDZANIE

Krzyżowka składa się z 50 haseł wyświetlanych na losowo generowanej planszy.
Postaraj się jak najszybciej wpisać wszystkie hasła.
Na rozwiązanie krzyżówki przewidziano 30 minut, wyświetlany zegar pozwala zorientować się w pozostałym jeszcze czasie.
Przed rozpoczęcim rozwiązywania można wylosować inną planszę np. naciskając przycisk F5.
Po zakończeniu należy sprawdzić poprawność wpisanych haseł- przycisk Sprawdź rozwiązanie, można to zrobić tylko raz.