Baner

Zadanie z lukami z tematów szczegółowych

Tryb SPRAWDZANIE

  
Zadanie składa się z 7 fragmentów wyświetlanych w losowej kolejności. W każdym fragmencie występuje 5 informacji składowych, każda z których zawiera 1 lukę. Zatem do wypełnienia jest 35 luk.
Postaraj się wypełnić jak najszybciej wszystkie luki.
Na wypełnianie luk przewidziano 15 minut, wyświetlany zegar pozwala zorientować się w pozostałym jeszcze czasie.
Przed rozpoczęciem rozwiązywania mozna wylosować inny układ zadania (kolejność fragmentów i kolejność informacji składowych - np. naciskając przycisk F5.
Po zakończeniu należy sprawdzić poprawność wypełnienia luk - przycisk SPRAWDŹ, można to zrobić tylko raz.
W zakładach w Peenemünde na wyspie Uznam, produkujących pociski V1 i V2, wśród przymusowo zatrudnionych Polaków działała sekcja wywiadu AK . Dzięki zdobytym i przekazanym informacjom lotnictwo alianckie dokonało nalotów niszcząc linie produkcyjne pocisków V1 i V2.
Rozpracowaniem tajnego ośrodka badawczego i fabryk w Penenmünde na wyspie Uznam kierował Stefan ps. "Nordyk" - szef jednego z oddziałów wywiadowczych sekcji.
Żołnierze AK zdobyli niewybuch rakiety V2 w pobliżu miejscowości leżącej nad Bugiem.
W nocy 25/26 lipca 1944 r. na łąkach między Jadownikami Mokrymi i Wał-Rudą pod Tarnowem została przeprowadzona przez Armię Krajowa operacja III, której celem było dostarczenie aliantom elementów zdobytego nad Bugiem rakietowego pocisku balistycznego V2 łącznie ze szczegółowymi analizami dokonanymi przez polskich naukowców z Politechniki Warszawskiej.
Wywiad Armii Krajowej prowadził także operację pod kryptonimem , w ramach której rozpracowano fabrykę benzyny w Policach (niem. Hydrierwerke Pölitz) produkującą benzynę syntetyczną m.in. do pocisków V1 i V2, a także magazyny, gdzie ją przechowywano. Zostały one zbombardowane później przez alianckie bombowce.
(liczba) sierpnia 1944 r. – data wejścia do szpitala Dzieciątka Jezus Ukraińców z pułku Kamińskiego, którzy dopuścili się licznych rabunków i gwałtów.
(liczba) sierpnia 1944 r. – data pierwszej ewakuacji szpitala Dzieciątka Jezus. Objęła ona 1200 mężczyzn, chorych, rannych i niezbędny dla nich personel, zdolnych do transportu pieszego.
(liczba) sierpnia 1944 r. – data drugiej ewakuacji szpitala Dzieciątka Jezus. Objęła ona wszystkich chorych, również i obłożnie, niesionych na noszach, cały personel oraz osoby towarzyszące. W trakcie zbiórki, która odbywała się na ul. Oczki zgromadzono 2100 osób.
(liczba) października – data ewakuacji ze szpitala Dzieciątka Jezus ostatnich osób, w tym dyrektora szpitala dr. Jerzego Choróbskiego „Ludwik”. Pilnowali oni osobiście, by bezcenny sprzęt kliniki wywieźć do ośrodków podwarszawskich.
(liczba) - liczba pacjentów szpitala Dzieciątka Jezus, którzy zginęli na skutek działań wojennych.
Kształcenie lekarzy - oficerów wojskowej służby zdrowia było zadaniem Centrum Wyszkolenia .
Integralną częścią Centrum był Szpital .
W Szpitalu wchodzącym w wkład Centrum mieli zajęcia studenci Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Personelu Sanitarnego – uczelni, jawnie działającej podczas wojny.
Komendantem Szpitala w latach 1940 – 1944 był płk dr med. Leon .
(liczba) sierpnia 1944 r. Szpital został ewakuowany.
Podczas Powstania Warszawskiego teren Uniwersytetu Warszawskiego próbowało zdobyć Zgrupowanie AK „”.
Oddziałem atakującym Uniwersytet Warszawski dowodził kpt. Cyprian „Krybar”.
Uniwersytetu Warszawskiego bronił oddział niemiecki składający się z (liczba) żołnierzy, uzbrojonych m.in. w kilka ciężkich karabinów maszynowych.
W ataku na Uniwersytet Warszawski brał udział pojazd opancerzony , który został zbudowany na Powiślu.
W ataku na Uniwersytet Warszawski brał także udział pojazd opancerzony , który został zdobyty kilka dni wcześniej na ulicy Kopernika.
Podczas Powstania Warszawskiego teren Politechniki Warszawskiej zajął i bronił batalion AK „”.
Oddziałem walczącym na terenie Politechniki Warszawskiej dowodził kpt. Stefan „Golski”.
Teren Politechniki Warszawskiej został zajęty (liczba) sierpnia 1944 r.
Sztab oddziału walczącego na Politechnice Warszawskiej znajdował się w gmachu Wydziału przy ul. Koszykowej 55. Tam był także zorganizowany szpital polowy.
Podczas walk na terenie Politechniki Warszawskiej zostało rannych (liczba) żołnierzy AK.
Budynki Polskiego Monopolu Tytoniowego zostały zdobyte w nocy 1 / 2 sierpnia przez batalion AK „”.
Oddziałem, który zdobył budynki Monopolu dowodził kpt./mjr Franciszek Władysław „Niebora”.
Oddział, który zdobył budynki Polskiego Monopolu Tytoniowego wchodził w skład Zgrupowania AK .
W sąsiedztwie Polskiego Monopolu Tytoniowego mieściła się fabryka , w której miała siedzibę Komenda Główna AK. Właściciel fabryki był dowódcą plutonu 1112 osłaniającego fabrykę.
Komenda Główna AK ewakuowała się na Stare Miasto (liczba) sierpnia 1944 r.
Podczas Powstania Warszawskiego budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, (PAST) został zdobyty przez batalion AK „”.
Batalionem, który zdobył budynek PAST dowodził rtm. Henryk „Leliwa”.
Budynku PAST broniła niemiecka załoga w składzie (liczba) żołnierzy, dowodzona przez doświadczonych oficerów SS.
W ostatecznym ataku na budynek PAST brało udział (liczba) żołnierzy AK.
Po zdobyciu budynku PAST do niewoli zostało wziętych (liczba) żołnierzy niemieckich. Podczas walk poległo lub zmarło 36 żołnierzy niemieckich.