KOMITET NAUKOWY KONKURSU

  1. prof. dr hab. Witold Gutkowski, członek Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - przewodniczący Komitetu
  2. prof. dr hab. Marek Ney-Krwawicz
  3. prof. dr hab. Grzegorz Nowik
  4. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
  5. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Zadaniem Komitetu Naukowego będzie m.in. zatwierdzenie tematyki krzyżówek, ich haseł i objaśnień oraz pytań konkursowych 3 etapu, a także sprawowanie merytorycznej pieczy nad przebiegiem Konkursu.