PARTNERZY KONKURSU

 1. Agencja Wydawnicza TECHNOPOL
 2. BOOM Bardzo Oryginalna Oferta Marketingowa Sp. z o.o.
 3. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 4. Instytut Pamięci Narodowej
 5. Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa "Nila"
 6. Muzeum Powstania Warszawskiego
 7. Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
 8. Narodowy Bank Polski
 9. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
 10. Portal Konkursidła - patronat medialny
 11. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
 12. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944
 13. Stowarzyszenie Szarych Szeregów
 14. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 15. Urząd Komunikacji Elektronicznej
 16. Związek Powstańców Warszawskich

Do współpracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu zostało zaproszonych szereg organizacji i instytucji. Publikowana lista dotyczy przyjętych zaproszeń i jest sporządzona w kolejności alfabetycznej.
Partnerzy m.in. biorą udział w przygotowaniu pytań konkursowych oraz/lub w promocji Konkursu, w tym we własnych portalach internetowych.

Poniżej zamieszczono nadesłane loga Partnerów.