Książka

WALKI W REJONIE FABRYKI KAMLERA
I POLSKIEGO MONOPOLU TYTONIOWEGO