Książki

MIEJSCA PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
W WARSZAWIE I OKOLICACH

Uwagi:
  • Książki zawierają prawie wyłącznie zintegrowane treści pochodzące z różnych publikacji papierowych i internetowych - wyjątek stanowią życiorysy opracowane na podstawie informacji przesłanych przez rodziny.
  • W każdym opisie podane są wykorzystywane źródła, są one także podawane przy zamieszczanych zdjęciach.
  • W treści opisów nie są podawane źródłowe pozycje, chyba że są zamieszczane z nich "duże" fragmenty.
  • Nazwiska autorów opisów są podawane jedynie do zgłaszania ewentualnych uwag i uzupełnień, a nie "przywłaszczania" cudzych opracowań.
  • Książki nie były sprzedawane, tylko rozdawane.
  • Żaden z autorów opisów nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia.
  • W książkach nie były zamieszczane fragmenty, ani zdjęcia, które mają zastrzeżenia "All rights reserved". W przypadku stwierdzenia takiego przeoczenia prosimy je zgłaszać na adres biuro2@armiakrajowa.org.pl do umieszczenia go w erracie, a nie występować o taką czy inną "rekompensatę". Dzięki temu niepodany twórca wykorzystanych informacji będzie uwidoczniony jako współautor unikalnego zestawu informacji, opracowanego i rozpowszechnianego w trybie "non profit" dot. "Historii Armii Krajowej".

INNE