EDUKACYJNE GRY TURYSTYCZNE

Zmierz co możesz zmierzyć, policz co możesz policzyć,
A niemierzalne uczyń mierzalnym - Galileusz

Gra
W oparciu o zdobyte doświadczenia podczas opracowywania i eksploatacji "Patriotycznej gry komunikacyjnej" zostały przygotowane propozycję zaprojektowania edukacyjnych gier turystycznych z możliwością wykorzystania opracowanych wcześniej aplikacji w rodzaju:
 1. Turystyczny szlak patriotyczny "Polski Walczącej" Legionowo
  Mapka

 2. Miejsca Pamięci "Walka i Konspiracja" Grodzisk Mazowiecki
  Mapka

 3. Miejsca pamięci Powstania Warszawskiego 1944
  Mapka

 4. Zielonogórskie Bachusiki
 5. Wrocławskie Krasnale
 6. Łódź Bajkowa
 7. Spacer szlakiem najważniejszych zabytków Poznania
 8. Miejski Szlak Turystyczny w Szczecinie
 9. Otwock uzdrowiskowy i sanatoryjny
 10. Szlak Trójmiejski
 11. Droga Królewska - Kraków
Aplikacje takie mają opracowane strony internetowe z opisem dotyczącym zwiedzanych miejsc.

Proponowane gry byłyby "nakładkami" nad aplikacjami turystycznymi, które zawierałyby co najmniej: Warunkiem ich opracowania jest dostarczenie współrzędnych położenia miejsc.

Zgodnie z zamieszczonym cytatem: Proponuje się umocowanie w każdym miejscu tabliczki o dowolnej postaci z kodem QR w którym zapisany jest adres strony internetowej - możliwe jest przygotowanie i wykonanie takich tabliczek, ale musi być pdłoże do umieszczenia tabliczek.

Poniżej jako przykład zamieszczono postać tabliczki wykorzystywanej w naszej grze, po zeskanowaniu otwierana jest strona dot. zdobycia budynku PAST-y.
Tabliczka
Umocowanie tabliczek nie jest to co prawda konieczne, ale tabliczka zwraca uwagę na charakter miejsca i bezpośrednio umożliwia zapoznanie się z opracowanymi informacjami - po zeskanowaniu kodu QR.

Nakładka będzie miała postać oddzielnej strony internetowej obejmującej dla każdej gry wykaz i mapkę miejsc z pytaniami testowymi oraz w/w zestawienia.

Możliwe jest też zaprojektowanie gier obejmujące opracowanie opisów w postaci stron internetowych z informacjami o dowolnych miejscach turystycznych, czy szlakach turystycznych, przykładowo :
 1. Miejsca Pamięci Narodowej Radom
 2. Miejsca Pamięci Narodowej Gdańsk
 3. Miejsca Pamięci Narodowej Tarnów
 4. Szlaki turystyczne Gminy Jabłonna
 5. Szlaki turystyczne Nadleśnictwa Pułtusk
 6. Szlaki turystyczne w gminie Pieniężno
 7. Miejsca pamięci w lubuskich lasach
 8. Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości
Opracowanie gier znacznie przyspieszy dostarczenie informacji źródłowych dot. miejsc oraz pytań testowych.

Wchodzi w rachubę także wariant mieszany polegający na uzupełnieniu dotychczasowo opisanych miejsc.

Zamiast opracowywania stron internetowych z informacjami źródłowymi możliwe jest "zasilenie" nimi systemu dydaktycznego e-nauka informacjami dotyczącymi zwiedzanych miejsc, co umożliwi przygotowanie się do zwiedzania, a w szczególności zapewni udzielanie prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe.

Poniżej zamieszczono odsyłacze do 35 własnych edukacyjnych gier turystycznych => Idea gry, w części opracowanych z wykorzystaniem podanych powyżej stron internetowych. Gry są wzorowane na Patriotycznej grze komunikacyjnej, której 3 edycja rozpoczęła się 15 kwietnia 2018 roku.

W większości są to wersje pilotażowe, w których występuje od 3 do 5 miejsc z zarejestrowanymi współrzędnymi położenia, dla każdego z nich zamieszczono trzy pytania testowe jednokrotnego wyboru dotyczące z reguły (poza miejscami dot. Armii Krajowej):
 1. charakterystyki miejsca
 2. historii miejsca
 3. działań czy pamięci Armii Krajowej
Każde z nich ma trzy możliwe odpowiedzi. Pytania i podane odpowiedzi wyświetlane są w losowej kolejności.

W każdej grze dostępny jest test o odzyskaniu niepodległości.

Na mapie zarejestrowane są położenia miejsc turystycznych, a pozycja gracza jest lokalizowana za pomocą technologii GPS. Gdy gracz zbliży się do miejsca turystycznego na bliską odległość, to za udzielane odpowiedzi na pytania testowe przyznawane są punkty w wyższej wysokości niż przy dużym oddaleniu.

 1. Turystyczny szlak patriotyczny "Polski Walczącej" Legionowo - w/w przykład 1, 106 miejsc na 6 szlakach, gra uruchomiona 30 września 2018 roku
 2. Miejsca Pamięci "Walka i Konspiracja" Grodzisk Mazowiecki - w/w przykład 2, na razie 5 miejsc z 20
 3. Zielonogórskie Bachusiki - w/w przykład 4, na razie 5 miejsc z 43
 4. Wrocławskie Krasnale - w/w przykład 5, na razie 5 miejsc z prawie 400
 5. Łódź Bajkowa - w/w przykład 6, na razie 3 miejsca z 9
 6. Spacer szlakiem najważniejszych zabytków Poznania - w/w przykład 7, na razie 5 miejsc z 23
 7. Miejski Szlak Turystyczny w Szczecinie - w/w przykład 8, na razie 5 miejsc z 42
 8. Poznajemy Tarnów
 9. Szlak znanych Lublinian
 10. Atrakcje Torunia
 11. Poznajemy Stare Miasto - Bydgoszcz
 12. Poznajemy Radom
 13. Poznajemy Katowice
 14. Poznajemy Kraśnik
 15. Poznajemy Zamość
 16. Poznajemy Częstochowę
 17. Poznajemy Gdynię
 18. Poznajemy Białystok
 19. Poznajemy Kraków
 20. Poznajemy Koszalin
 21. Poznajemy Olsztyn
 22. Miejsca Pamięci AK na Ochocie
 23. Miejsca Pamięci AK w Pruszkowie
 24. Poznajemy Gorzów
 25. Poznajemy Kielce
 26. Poznajemy Krosno
 27. Poznajemy Opole
 28. Poznajemy Ostrołękę
 29. Poznajemy Rzeszów
 30. Poznajemy Lidę
 31. Poznajemy Wilno
 32. Warszawska Gra Turystyczna - także wersja angielska, 75 miejsc, 2 edycja uruchomiona 4 września 2018 roku
 33. Miejsca Pamięci AK w Sosnowcu - kompletna wersja
 34. Historia Milanówka w okresie II Wojny Światowej - 27 miejsc, kolejne w przygotowaniu
 35. Getto Warszawskie - 5 miejsc
Uwagi:
 1. W każdej grze w części Zasady dostępne są: Regulamin i Instrukcja.
 2. Nie we wszystkich wersjach pilotowych kompletne są wykazy szkół. Oprócz klasyfikacji szkół możliwe jest wprowadzenie rankingu gmin, osiedli czy dzielnic na podstawie wyników uczniów szkół i uczelni.
 3. We wszystkich grach zamieszczono 25 pytań testowych dotyczących Odzyskania niepodległości przez Polskę. Pytania te mogą być uzupełnione lub zastąpione innymi pytaniami, np. dotyczącymi Historii zielonogórskiego winiarstwa lub Historii przemysłu włókienniczego w Łodzi.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące gier oraz propozycje kolejnych miejsc turystycznych wraz z 3 pytaniami testowymi, prosimy przesyłać na adres: gra@armiakrajowa.org.pl
 5. Dla gier nie dotyczących Miejsc Pamięci AK przewidywane jest opracowanie gier o tematyce AK. Stąd prosimy o przesyłanie na w/w adres, dla MP AK wymienionych w jednym z pytań, opisu wraz z 3 pytniami testowymi.
Etapy przygotowania i prowadzenia gry
1. Wybranie miejsc
2. Zmierzenie współrzędnych miejsc
3. Opracowanie opisów
4. Opracowanie stron internetowych
5. Opracowanie streszczeń opisów
6. Przetłumaczenie streszczeń opisów na j. angielski
7. Nagranie streszczeń w j. polskim i j. angielskim przez lektorów
8. Opracowanie pytań testowych
9. Opracowanie wykazu szkół
10.Zaprojektowanie tabliczek z kodami QR
11.Wygenerowanie arkusza wielkoformatowego z tabliczkami
12.Wycięcie tabliczek
13.Umocowanie tabliczek
14.Zaprojektowanie i wygenerowanie gry z wykorzystaniem informacji z 2, 4, 7, 8 i 9
15.Promocja i inauguracja gry
16.Obsługa gry (odpowiadanie na e-maile uczestników, publikowanie ogłoszeń, wysyłanie e-maili do uczestników, poprawianie błędów, itp)

Etapy 8 - 16 występują w każdym przypadku, a poprzednie w zależności od wcześniejszych prac i zainteresowania.

Możliwe jest uzupełnianie gier o elementy występujące w grach miejskich, np. Tajemnice Ziemi Lubuskiej, m.in. o układanie hasła z liter pochodzących z opisów umieszczonych w zwiedzanych miejscach na tablicach czy pomnikach - za jego podanie w prawidłowej postaci będą przyznawane kolejne punkty.

Dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu takich gier uzyskujemy: W przypadku zainteresowania powyższymi propozycjami prosimy o kontakt na adres: gra@armiakrajowa.org.pl