Armia Krajowa - logo

Zestawienie zbiorcze członków ŚZŻ AK

Ewentualne zapytania prosimy przekazywać z wykorzystaniem formularza:

Oceny, uwagi i propozycje prosimy przekazywać z wykorzystaniem ankiety:


Lp. Nazwa Okręgu Liczba Kół Członkowie zwyczajni - kombatanci Członkowie zwyczajni - bez uprawnień kombatanckich Członkowie zwyczajni razem Członkowie nadzwyczajni Członkowie razem % członków całego ŚZŻAK % kombatantów w Okręgu/całym ŚZŻAK Data najwcześniejszej aktualizacji
1. Okręg Białystok Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 15 336 6 342 49 391 3.96 85.93 2016-02-06
2. Okręg Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 7 35 8 43 102 145 1.47 24.14 2019-01-26
3. Okręg Częstochowa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1 43 10 53 7 60 0.61 71.67 2015-09-09
4. Okręg Dolnośląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 19 240 32 272 107 379 3.84 63.32 2017-02-18
5. Okręg Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 23 456 141 597 331 928 9.4 49.14 2015-08-24
6. Okręg Koszalin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 4 60 35 95 50 145 1.47 41.38 2013-08-13
7. Okręg Krosno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 4 128 8 136 146 282 2.86 45.39 2015-02-26
8. Okręg Lublin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 27 598 43 641 293 934 9.46 64.03 2014-08-13
9. Okręg Lubuski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1 67 6 73 6 79 0.8 84.81 2014-03-10
10. Okręg Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 14 75 35 110 34 144 1.46 52.08 2019-09-11
11. Okręg Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 11 224 11 235 126 361 3.66 62.05 2016-04-18
12. Okręg Opole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 7 104 35 139 84 223 2.26 46.64 2013-08-12
13. Okręg Ostrołęka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 5 54 1 55 20 75 0.76 72 2016-03-14
14. Okręg Podkarpacki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 6 115 27 142 99 241 2.44 47.72 2018-03-24
15. Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 8 137 57 194 97 291 2.95 47.08 2019-04-12
16. Okręg Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 17 488 113 601 0 601 6.09 81.2 2013-08-23
17. Okręg Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 3 62 30 92 29 121 1.23 51.24 2019-07-05
18. Okręg Śląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 13 105 55 160 47 207 2.1 50.72 2019-04-16
19. Okręg Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 9 38 107 145 77 222 2.25 17.12 2019-05-27
20. Okręg Toruń Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 2 25 15 40 32 72 0.73 34.72 2017-02-08
21. Okręg Warmińsko-Mazurski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 9 148 2 150 153 303 3.07 48.84 2013-11-12
22. Okręg Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 42 680 50 730 163 893 9.05 76.15 2017-01-23
23. Okręg Warszawa Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 8 287 44 331 73 404 4.09 71.04 2013-11-15
24. Okręg Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 33 127 128 255 173 428 4.34 29.67 2019-09-20
25. Okręg Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii 14 110 23 133 94 227 2.3 48.46 2019-07-24
26. Okręg Zamość Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 26 338 135 473 152 625 6.33 54.08 2013-09-23
27. Okręg Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 3 27 24 51 25 76 0.77 35.53 2018-12-14
28. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ponury Nurt 1 52 59 111 141 252 2.55 20.63 2013-08-28
29. Ogólnokrajowe Środowisko Batalionu Kiliński 1 24 3 27 7 34 0.34 70.59 2019-07-16
30. Ogólnokrajowe Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu Jodła 13 54 18 72 26 98 0.99 55.1 2018-09-18
31. Okręg Nowogródek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 2 82 9 91 38 129 1.31 63.57 2015-01-09
32. Okręg Poleski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1 15 0 15 0 15 0.15 100 2014-08-13
33. Okręg Wileński Światowego Związku Żołnierzy Armi Krajowej 1 74 6 80 9 89 0.9 83.15 2015-11-09
34. Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 10 51 164 215 110 325 3.29 15.69 2019-05-27
35. Ogólnopolski Okręg Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich 2 52 11 63 9 72 0.73 72.22 2013-11-12
Razem 362 5511 1451 6962 2909 9871 100 55.83

Szczegóły dot. wybranego Okręgu

W celu wyświetlenia szczegółów dot. wybranego Okręgu, proszę kliknąć na jego nazwę w powyższej tabeli.

Rejestracja, aktualizacja i analiza danych z wykorzystaniem opracowanych programów

Analiza zmian w strukturze ŚZŻ AK