Armia Krajowa - logo

Zestawienie zbiorcze członków ŚZŻ AK

Ewentualne zapytania prosimy przekazywać z wykorzystaniem formularza:

Oceny, uwagi i propozycje prosimy przekazywać z wykorzystaniem ankiety:


Lp. Nazwa Okręgu Liczba Kół Członkowie zwyczajni - kombatanci Członkowie zwyczajni - bez uprawnień kombatanckich Członkowie zwyczajni razem Członkowie nadzwyczajni Członkowie razem % członków całego ŚZŻAK % kombatantów w Okręgu/całym ŚZŻAK Data najwcześniejszej aktualizacji
1. Okręg Białystok Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 15 336 6 342 49 391 4.1 85.93 2016-02-06
2. Okręg Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 7 35 8 43 102 145 1.52 24.14 2019-01-26
3. Okręg Częstochowa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1 43 10 53 7 60 0.63 71.67 2015-09-09
4. Okręg Dolnośląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 19 240 32 272 107 379 3.97 63.32 2017-02-18
5. Okręg Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 23 456 141 597 331 928 9.73 49.14 2015-08-24
6. Okręg Koszalin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 4 60 35 95 50 145 1.52 41.38 2013-08-13
7. Okręg Krosno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 4 128 8 136 146 282 2.96 45.39 2015-02-26
8. Okręg Lublin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 27 598 43 641 293 934 9.79 64.03 2014-08-13
9. Okręg Lubuski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1 67 6 73 6 79 0.83 84.81 2014-03-10
10. Okręg Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 14 75 35 110 34 144 1.51 52.08 2019-09-11
11. Okręg Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 11 224 11 235 126 361 3.78 62.05 2016-04-18
12. Okręg Opole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 7 24 51 75 15 90 0.94 26.67 2020-02-21
13. Okręg Ostrołęka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 5 54 1 55 20 75 0.79 72 2016-03-14
14. Okręg Podkarpacki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 6 115 27 142 99 241 2.53 47.72 2018-03-24
15. Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 8 137 57 194 97 291 3.05 47.08 2019-04-12
16. Okręg Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 17 488 113 601 0 601 6.3 81.2 2013-08-23
17. Okręg Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 3 54 29 83 29 112 1.17 48.21 2020-01-17
18. Okręg Śląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 13 55 59 114 22 136 1.43 40.44 2020-01-08
19. Okręg Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 7 37 107 144 72 216 2.26 17.13 2019-10-21
20. Okręg Toruń Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 2 25 15 40 32 72 0.75 34.72 2017-02-08
21. Okręg Warmińsko-Mazurski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 9 148 2 150 153 303 3.18 48.84 2013-11-12
22. Okręg Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 42 680 50 730 163 893 9.36 76.15 2017-01-23
23. Okręg Warszawa Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 8 287 44 331 73 404 4.23 71.04 2013-11-15
24. Okręg Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 28 93 128 221 150 371 3.89 25.07 2020-02-13
25. Okręg Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii 14 110 23 133 94 227 2.38 48.46 2019-07-24
26. Okręg Zamość Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 26 338 135 473 152 625 6.55 54.08 2013-09-23
27. Okręg Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 3 27 24 51 25 76 0.8 35.53 2018-12-14
28. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ponury Nurt 1 52 59 111 141 252 2.64 20.63 2013-08-28
29. Ogólnokrajowe Środowisko Batalionu Kiliński 1 24 3 27 7 34 0.36 70.59 2019-07-16
30. Ogólnokrajowe Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu Jodła 13 41 13 54 23 77 0.81 53.25 2019-10-15
31. Okręg Nowogródek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 2 82 9 91 38 129 1.35 63.57 2015-01-09
32. Okręg Poleski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1 15 0 15 0 15 0.16 100 2014-08-13
33. Okręg Wileński Światowego Związku Żołnierzy Armi Krajowej 1 74 6 80 9 89 0.93 83.15 2015-11-09
34. Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 8 40 236 276 42 318 3.33 12.58 2019-11-18
35. Ogólnopolski Okręg Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich 2 15 26 41 5 46 0.48 32.61 2019-10-02
Razem 353 5277 1552 6829 2712 9541 100 55.31

Szczegóły dot. wybranego Okręgu

W celu wyświetlenia szczegółów dot. wybranego Okręgu, proszę kliknąć na jego nazwę w powyższej tabeli.

Rejestracja, aktualizacja i analiza danych z wykorzystaniem opracowanych programów

Analiza zmian w strukturze ŚZŻ AK