alt

ppłk Stanisław Oleksiak VM - Honorowy Prezes ZG (zmarł 26 lipca 2018 roku)

 

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO (kadencja 2018-2021) 

prof. dr hab. Leszek Żukowski - Prezes ZG

Członkowie Prezydium

1. Marek Cieciura* - Wiceprezes ds. organizacyjnych

2. Hanna Stadnik - Wiceprezes ds. socjalnych

3. Jerzy Żelaśkiewicz - Wiceprezes ds. awansów i odznaczeń

4. Maciej Jarosiński*- Skarbnik

5. Tadeusz Filipkowski - Rzecznik Prasowy

6. Mirosław Chada* - Sekretarz

7. Wojciech Parzyński*

8 . Teresa Stanek

9. Mieczysław Szostek

10. Wiesław Jan Wysocki*

Zastępcy Członków Prezydium 

1. Jerzy Majkowski

2. Andrzej Jaroszyński*

3. Krystian Pielacha*

 Uwaga: * oznaczono członków władz, nieposiadających uprawnień kombatanckich.