alt

ppłk Stanisław Oleksiak VM - Honorowy Prezes ZG (zmarł 26 lipca 2018 roku)

 

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO (kadencja 2018-2021) 

prof. dr hab. Leszek Żukowski - Prezes ZG

Członkowie Prezydium

1. Marek Cieciura* - Wiceprezes ds. organizacyjnych

2. Hanna Stadnik - Wiceprezes ds. socjalnych

3. Jerzy Żelaśkiewicz - Wiceprezes ds. awansów i odznaczeń

4. Mieczysław Szostek 

5. Wojciech Parzyński* - Sekretarz

6. Tadeusz Filipkowski - Rzecznik Prasowy  (zm. 19.06.2020 r.)

7. Mirosław Chada*

8. Maciej Jarosiński* - Skarbnik

9 . Teresa Stanek

10. Wiesław Jan Wysocki*

 

Zastępcy Członków Prezydium 

1. Jerzy Majkowski

2. Andrzej Jaroszyński*

3. Krystian Pielacha*  - rezygnacja z dniem 14.12.2018 r.

 Uwaga: * oznaczono członków władz, nieposiadających uprawnień kombatanckich.