GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA (kadencja 2018-2021)

1. Tadeusz Trela - Przewodniczący

2. Jerzy Kruppe - Wiceprzewodniczący

3. Anna Wadas -  Sekretarz

4. Piotr Kosowicz  (Orzeczeniem II instancji Głównego Sądu Koleżeńskiego ŚZŻAK z dnia 3.06.2019 r. został „usunięty z członkostwa w ŚZŻAK”)

5. Edward Kwiatkowski

6. Tadeusz Stański

7. Jan Kaczmarczyk

Zastępcy członków

1. Zygmunt Latoszyński