Seweryn Dziubałtowski

Dziubaltowski

Polski botanik i fitosocjolog, ur. 31 grudnia 1883 w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego, zm. 23 sierpnia 1944 w Warszawie, rodzice: Antoni Dziubałtowski i Magdalena Tomanek. Podczas II wojny światowej należał do ścisłego kierownictwa Obozu Endecji.

Okres przed II wojną światową

Odbył studia przyrodnicze w Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie. W latach 1913-1915 odbył studia przyrodnicze w Neuchâtel, a następnie 1915-1916 studia fitogeograficzne i paleobotaniczne w Zurychu. W 1915 został doktorem nauk przyrodniczych (praca Etude phytogeographique de la region de la Nida inferieure).
W 1916 powrócił do Warszawy i podjął pracę jako asystent Katedry Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1920 objął Katedrę Botaniki Ogólnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Katedrą kierował do wybuchu wojny. W 1923 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1937 profesorem zwyczajnym. W roku akademickim 1924/1925, 1934/1935 i 1938/1939 pełnił funkcję dziekana Wydziału Leśnego, a w latach 1935-1938 prorektora SGGW. Od 1918 był współpracownikiem Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności.
W pracy naukowej zajmował się głównie badaniami fitogeograficznymi w Górach Świętokrzyskich i na ziemi sandomierskiej. Badał rozmieszczenie i stosunki ekologiczne roślin stepowych. Zajmował się także ochroną przyrody. Był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Historyczno-Kulturalne-Dla-Bia%C5%82obrzeg%C3%B3w-249502648438388/timeline/ Dodatkowe informacje

Okres II wojny światowej i konspiracji

W czasie wojny pracował w organizacji tajnego nauczania. Należał do ścisłego kierownictwa Obozu Endecji pod pseudonimem „Smardz’’. Był członkiem ośmioosobowego Prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej, a od marca 1944 aż do swojej śmierci pełnił funkcję kierownika Wydziału Konsolidacji Obozu Narodowego.
W czasie powstania warszawskiego stracił jedynego syna Kazimierza. Został wyrzucony przez hitlerowców z własnego mieszkania, w mieszkaniu kolegi na Mokotowie został zabity odłamkiem granatu 23 sierpnia 1944 r.
Po 1945 został ekshumowany i pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnych Smardzewicach.

Syn profesora

Kazimierz Dziubałtowski był harcerzem w Gnieździe "Żwawy Burek" (dawna 21. WDH), pod pseudonimem "Żbik", zastępcą komendanta harcerskiej organizacji "Żbik", następnie jej komendantem. W oddziale "Żbik" od 10.11.1939 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy Harcerskiego Oddziału Wojskowego ds. wojskowych, w lutym 1941 r. został dowódcą HOW. W latach 1942-1943 był słuchaczem tajnej szkoły podchorążych, którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego. Od 1943 r. dowódca plutonu artylerii przeciwlotniczej. W latach 1943-1944, już jako plutonowy podchorąży, zastępca dowódcy 2. Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej w składzie Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Warszawa-Południe (dowódca ppor. Zdzisław Szczepański "Żuk").
Poległ 25 września 1944 r. jako podchorąży pułku AK Baszta, batalion "Bałtyk" - kompania B-1 - IV pluton - dowódca.
Odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari V klasy (Nr krzyża 12908) - nadany rozkazem Dowódcy AK nr 512 z 2.10.1944 r

Zdjęcia

Dziubałtowski
Prezydent Ignacy Mościcki w Smardzewicach - 25 sierpnia 1929 r., przemówienie powitalne wygłosił prof. Seweryn Dziubałtowski
http://www.tomaszow-tit.pl/artykul,W_Smardzewicach_goscili_cesarz_i_cesarzowa,9594.html

Dziubałtowski
Inauguracja roku akademickiego 1934/1935 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W prezydium widoczni od lewej: profesor Walenty Domonik, profesor Seweryn Dziubałtowski, profesor Witold Wierzbicki, profesor rektor Marian Górski, profesor Wacław Dąbrowski, profesor Michał Korczewski, profesor Witold Staniszkis, profesor Włodzimierz Gorjaczkowski.
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/110337/

Dziubałtowski
Grób prof. Dziubałtowskiego
http://panaszonik.blogspot.com/2012/08/wycieczka-nr-120-smardzewice-i-tomaszow.html

Dziubałtowski
Syn prof. Kazimierza Dziubałtowskiego
http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Kazimierz_Dziubaltowski

•  Pułk AK "Baszta"Zezwolenie na umieszczenie tabliczki

Czy wiesz, że ...