Florian Porębski

Porębski

Kapitan Florian Porębski ps. "Szary", ur. 29 kwietnia 1924 roku w Lwówku Wielkopolskim, syn Antoniego i Stanisławy z domu Opończewskiej, zm. 1 maja 2008 r. w Zielonej Górze. Od 1934 roku należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Założyciel i Prezes Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zielonej Górze, Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra.
Porębski
Nagrobek Floriana Porębskiego z przyklejoną tabliczką

Okres II wojny światowej

Uczęszczając w rodzinnej miejscowości do szkoły podstawowej, był od 1934 roku członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Po wysiedleniu gdy miał 15 lat z woj. pomorskiego do obozu przesiedleńczego w Błoniach k. Warszawy, został w roku 1940 zaprzysiężony jako członek Szarych Szeregów - Hufiec ZHP Błonie.
Całą okupację spędził w Warszawie uczestnicząc czynnie w działalności konspiracyjnej od września 1940 r. jako członek Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej - Obwód Błonie AK „Bekas”, „Bażant”; Inspektorat Sochaczew AK; Podokręg Zachodni AK - do stycznia 1945 roku. Był łącznikiem do zgrupowania partyzanckiego w Kampinosie, tzw. komendantem poczty furkowej. Brał udział w akcjach dywersyjno-sabotażowych na tyłach wroga na liniach transportu i łączności.
Uczestnicząc w konspiracji, nie zaniedbywał kształcenia, kończąc kurs Dowódców Niższych w stopniu kaprala, Kurs Wielkiej Dywersji - Kedyw w specjalności minerskiej oraz Średnią Szkołę Budownictwa Lądowego i Wodnego uzyskując tytuł technika kolejowo-drogowego. Potem był awansowany do stopnia plutonowego.
Podczas Powstania Warszawskiego jego oddział organizował w Błoniu podmiejski szpital polowy. Z siostrą Stefą, sanitariuszką, przyjmowali pierwszych rannych żołnierzy i cywili.
Od listopada 1944 r. poszukiwany przez gestapo, musiał konspirować i ukrywać się do wyzwolenia Warszawy na początku 1945 r.

Okres po II wojnie światowej

Po wojnie pracował przy odbudowie Poznania, studiował tam na Wyższej Szkole Inżynierskiej. Studia przerwał na IV roku z powodu przewlekłej choroby.
Do Zielonej Góry przyjechał z rodziną w 1956 r. Zawodowo pracował w Zielonogórskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, wznosząc wiele budynków w mieście oraz jako kierownik Międzyzakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji Przedsiębiorstw Budowlanych. Uczestniczył we wznoszeniu wielu obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej w Zielonej Górze, był kilkakrotnym racjonalizatorem z zakresu budownictwa.
Od roku 1986 r. na emeryturze. Nie należał do partii politycznych, był członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
W 1990 r. stworzył inspektorat, podokręg, a następnie okręg zielonogórski Światowego Związku Żołnierzy AK, którego był prezesem. Jeździł po szkołach, jednostkach wojskowych, upominał się o pomniki, pamiątkowe tablice. Przed jedną z powstańczych mszy rocznicowych w zielonogórskim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela anonimowy darczyńca przyniósł kopię obrazu Matki Boskiej AK-owskiej z Częstochowy w USA, miejsca pielgrzymek AK-owców z Ameryki i całego świata. Powiedział jedynie, że to prezent dla zielonogórskich powstańców. Na ikonie wyryto fragment wiersza Krzysztofa Baczyńskiego: "Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką, czy to była kula synku, czy to serce pękło". Obraz zawisł nad biurkiem w siedzibie zielonogórskich AK-owców. Nad głową Floriana Porębskiego. Będzie zawsze przy Nim.
Dzięki staraniom Floriana Porębskiego ufundowano pięć sztandarów w oddziałach, nadano dwóm szkołom w województwie lubuskim imiona związano z Armią Krajową oraz podjęto budowę Domu Kombatanta.
Od 2006 r. Honorowy Obywatel Zielonej Góry, zaszczyt dedykował Armii Krajowej, wyklętej przez lata PRL. W czasie uroczystości powiedział "Mieliśmy po 20 lat. Nie zastanawialiśmy się, czy się bić. To honor dla nas. Po tylu latach możemy przyznać, że nasza walka nie była daremna."
Uchwałą nr LXXI/645/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2006 r. w uznaniu zasług dla miasta Florianowi Porębskiego zostało nadane Honorowe Obywatelstwo Miasta Zielona Góra.
1 maja 2008 r. odszedł na wieczną wartę. Pogrzeb odbył się 7 maja 2008 r. na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Wrocławskiej, kwatera 7 rząd 2 grób 33. Uroczystości poprzedziła msza św. w intencji zmarłego w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela.
Porębski
Pogrzeb kpt. Floriana Porębskiego
Porębski
Grób kpt. Floriana Porębskiego
Porębski
Nagrobek kpt. Floriana Porębskiego z tabliczką

Odznaczenia

  • Medal Wojska Polskiego - nadany przez Rząd RP w Londynie
  • Krzyż Armii Krajowej - nadany przez Rząd RP w Londynie
  • Krzyż Partyzancki
  • Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi
  • Medal za Zasługi dla m. Zielona Góra
  • Złota Odznaka Zasłużonego dla Budownictwa
  • Złota Odznaka Honorowa NOT

Zdjęcia

Poniżej zamieszczono zdjęcia z pogrzebu Floriana Porębskiego
Porębski

Porębski


Czy wiesz, że ...