Żołnierze Armii Krajowej – wykładowcy i absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Tablica SGGW
Tablica pracowników i studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego poległych i zamordowanych w latach 1939-1945.

Początki Uczelni sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie.
Wieloletnie starania doprowadziły do powstania w 1918 r. została założona Królewsko-Polska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę uczelnia została nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W 1919 r. Uczelnię upaństwowiono.
W czasie II wojny światowej Uczelnia została zamknięta przez okupantów, a w jej murach stacjonowały wojska niemieckie. Rozpoczął się okres tajnego nauczania. W czasie okupacji wydano 130 dyplomów ukończenia studiów, a w 1945 roku zgłoszono i zatwierdzono 66 dyplomów i trzy doktoraty.
Po zakończeniu wojny SGGW, jako pierwsza uczelnia w Warszawie inaugurowała rok akademicki 15 maja 1945 roku.

Udostępniane na niniejszej stronie biogramy są albo opracowane samodzielnie na podstawie informacji znalezionych w Internecie albo zamieszczone w Wikipedii.


W poniższej tabeli podano w kolejności alfafabetycznej nazwiska i imiona 22 żołnierzy Armii Krajowej, którzy ukończyli Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego lub/oraz byli wykładowcami w tej Uczelni.
Uwzględniono osoby umieszczone na w/w tablicy pamiatkowej oraz podane w dwóch kategoriach Wikipedii:
1) Absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
2) Wykładowcy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Nazwisko i imię osoby jest linkiem do biogramu.
Podano także czy osoba była absolwentem - A, czy wykładowcą - W oraz czy źródło biogramu: S - opracowany samodzielnie (osoby umieszczone na tablicy pamiątkowej), W - pochodzi z Wikipedii.
Lp Nazwisko i imię/imiona Absolwent Wykładowca Źródło
1 Arct Marian A W
2 Bachman Stefania A W
3 Dębicki Czesław A W
4 Dziubałtowski Seweryn W S
5 Frydrychewicz Juliusz A W
6 Gieysztor Marian W W
7 Gołębiewski Tadeusz A W
8 Hausbrandt Ludmiła A W W
9 Herman Władysław W W
10 Jakubowska Jadwiga A W
11 Kamiński Włodzimierz W W
12 Kownacki Andrzej Witold A W
13 Krusze Nora A W W
14 Pytkowski Wacław A W W
15 Radomska Maria Joanna A S
16 Skrabek Jerzy A W
17 Święcicki Andrzej W W
18 Szatybełko Marian A W
19 Wiszniewski Jerzy W W
20 Żabiński Jan A W
21 Zaorski Wacław A W
22 Żukowski Leszek A W W