Żołnierze Armii Krajowej - wykładowcy i absolwenci Wyższej Szkoły Dziennikarskiej

WSD
Budynek ówczesnej Wyższej Szkoły Dziennikarskiej - lata 1938-1939
http://warszawa.fotopolska.eu/441930,foto.html

Prywatna uczelnia funkcjonująca w latach 1925-1939, mieściła się przy ul. Rozbrat w Warszawie. W roku akademickim 1930/31 studiowało w niej 130 osób, a w roku akademickim 1937/38 220 osób. Po zakończeniu wojny zamiast reaktywowania Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w styczniu 1947 uruchomiono Wydział Dziennikarski w Akademii Nauk Politycznych.


W poniższej tabeli podano w kolejności alafabetycznej nazwiska i imiona 5 żołnierzy Armii Krajowej,
którzy ukończyli Wyższą Szkołę Dziennikarską, byli jej studentami lub zdali egzaminy wstępne.
Nazwisko i imię osoby jest linkiem do biogramu zamieszczonego w Internecie.

Lp Nazwisko i imię/imiona
1 Glińska Alina
2 Moczarski Kazimierz
3 Sołtysiak Marian
4 Szwarc-Bronikowski Stanisław
5 Żdżarski Wacław